Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
UKR:Kiev Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,Ternopol Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,Ternopol,Rovno Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,Cherkassy Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Lvov Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Rovno Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Ternopol Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Ternopol,Kiev Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Ternopol,Kiev,Cherkassy Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:KHmelnitsk Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Cherkassy Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Chernigov Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Chernigov,KHmelnitsk Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Chernovtsy Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
USA:Utah,Idaho United States Yugo-Zapad SSHA SWU dry above
USA:California United States Yugo-Zapad SSHA SWU dry above
USA:Utah,Colorado United States Yugo-Zapad SSHA SWU dry above
USA:Arizona United States Yugo-Zapad SSHA SWU dry above
USA:Utah United States Yugo-Zapad SSHA SWU dry above
USA:Texas United States Yug tsentra SSHA SCU dry above
Previous1..37383940414243444546..50Next