Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality UKR:KHmelnitsk
Name Ukraine
Region Yugo-Zapadnaya Ukraina
Province Lesostepnaya Ukrainskaya
Code 5-1
Moist moist
Heat mean