Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
CUB Cuba Karibskii bassein moist above
AUS,CHN Australia Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
KEN Kenya Tropicheskaya Afrika TAF moist above
AFG Afghanistan Zapadnaya Aziya WAS dry above
AFG,IRN Afghanistan,Iran Zapadnaya Aziya WAS dry above
AUS:Canberra,CHN:Beijing Australia Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
ALB Albania Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
ALB:Tirana Albania Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
AND Andorra Yugo-Zapadnaya Evropa SWE moist above
ARE United Arab Emirates Araviiskii poluostr. ARA dry above
ARG Argentina Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
ARG:Buenos-Aires Argentina Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
AGO Angola YUzhnaya Afrika SAF dry above
MYANMAR
ASIA-MINOR Asia Minor Zapadnaya Aziya WAS dry above
ASM Samoa Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
ATG Antigua Karibskii bassein moist above
AUS Australia Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
AUS:Canberra Australia Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
AUS:Dekalb Australia Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
12345678910..50Next