Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality ASM
Name Samoa
Region Avstraliya i Okeaniya
Province
Code AUS
Moist dry
Heat above