Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
YUG:Banja-Luka Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YEM Yemen Araviiskii poluostr. ARA dry above
WSM Western Samoa Avstraliya i Okeaniya AUS dry above
VNM Viet-Nam Indokitai moist above
VEN Venezuela Sever YUzhnoi Ameriki NSA moist above
UZB,TKM,KAZ Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Tashkent Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Surkhandarinskaya-obl.:Termez Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Surkhandarinskaya-obl. Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Samarkand:SKHI Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Samarkand Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Karakalpakiya Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Pustynnaya Aralo-Kaspiiskaya 9-1 dry above
UZB:Dzhizak Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Bukhara Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya pustynnaya Sredneaziatskaya 11-1 dry above
UZB Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
USA:Wyuming United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:World-Seeds United States SSHA NWU dry above
USA:Wisconsin United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Washington,Oregon United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
Previous12345678910..50Next