Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality UZB:Bukhara
Name Uzbekistan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Subtropicheskaya pustynnaya Sredneaziatskaya
Code 11-1
Moist dry
Heat above