Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
MNG Mongolia Vostochnaya Aziya EAS moist mean
MDA:Faleshty Moldova Yugo-Vostochnaya Evropa Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
MDA:Kishinev:SKHI Moldova Yugo-Vostochnaya Evropa Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
MDA:Kishinev Moldova Yugo-Vostochnaya Evropa Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
MDA:IFBR Moldova Yugo-Vostochnaya Evropa Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
MDA:Beltsy Moldova Yugo-Vostochnaya Evropa Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
MDA Moldova Yugo-Vostochnaya Evropa Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
LUX Luxembourg Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
LIE Liechtenstein Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
KAZ:Tselinograd,Alma-Ata Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Tselinograd Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Semipalatinsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Petropavlovsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Pavlodar Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Kustanai,Petropavlovsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Kustanai,UKR:Kiev Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Kustanai Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Kokchetav Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Karaganda Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya i sukhostepnaya Kazakhstanskaya,sukhost.Zavolzh. 6-5 dry mean
Previous1..36373839404142434445..50Next