Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
UZB:Tashkent Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Surkhandarinskaya-obl.:Termez Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Karakalpakiya Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Pustynnaya Aralo-Kaspiiskaya 9-1 dry above
UZB:Dzhizak Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Samarkand Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB,TKM,KAZ Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Bukhara Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya pustynnaya Sredneaziatskaya 11-1 dry above
UZB:Samarkand:SKHI Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
UZB:Surkhandarinskaya-obl. Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
URY:Inipa Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Criadero-Buck Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Ifle Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Inta,CIMMYT Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Calprose Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Criadero-Buck/CIMMYT Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Inia Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Inia,CIMMYT Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Ciaab Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Ciaab,CIMMYT Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
Previous12345678910..50Next