# 1,036
Source Проблеми на селекцията и агротехниката на меката зимна пшеница. София. 1969. 552 с.