Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality KGZ:Bishkek
Name Kyrgystan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya
Code 10-1
Moist dry
Heat above