Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
KAZ:Alma-Ata,Pavlodar Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Alma-Ata,Semipalatinsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Alma-Ata,Ust-Kamenogorsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Gurev Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Polupustynnaya Prikaspiiskaya 8-1 dry above
KAZ:Dzhambul Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Karaganda Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Kzyl-Orda Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynnaya Aralo-Balkhashskaya 9-2 dry above
KAZ:Kokchetav Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Kustanai Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Kustanai,UKR:Kiev Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Kustanai,Petropavlovsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
CYP Cyprus Zapadnaya Aziya WAS dry above
CYP:Nicosia Cyprus Zapadnaya Aziya WAS dry above
KAZ:Pavlodar Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Petropavlovsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Kazakhstanskaya 6-5 dry mean
KAZ:Semipalatinsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Kazakhstanskaya 7-4 dry mean
KAZ:Taldy-Kurgan Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Uralsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Zavolzhskaya 7-3 dry above
KAZ:Uralsk,Karaganda Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Zavolzhskaya 7-3 dry above
KAZ:Ust-Kamenogorsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya Predaltaiskaya 6-6 dry below
Previous1..38394041424344454647..50Next