Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
UKR,BLR Ukraine Vostochnaya Evropa EEV dry mean
USA:Washington,Montana United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
JOR Jordan Zapadnaya Aziya WAS dry above
JOR,SYR Zapadnaya Aziya WAS dry above
UKR,RUS Ukraine Vostochnaya Evropa EEV dry meane
USA:Washington,Oregon United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
ZMB Zambia YUzhnaya Afrika SAF dry above
USA:World-Seeds United States SSHA NWU dry above
UKR:Dnepropetrovsk Ukraine Donetsko-Pridneprovsk Stepnaya Ukrainskaya 6-1 dry above
UKR:Dnepropetrovsk,Donetsk,Kharkov Ukraine Donetsko-Pridneprovsk Stepnaya Ukrainskaya 6-1 dry above
UKR:Donetsk Ukraine Donetsko-Pridneprovsk Stepnaya Ukrainskaya 6-1 dry above
USA:Wyuming United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
UZB Uzbekistan Tsentralnaya Aziya Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat 12-1 dry above
KAZ Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya i sukhostepnaya Kazakhstanskaya,sukhost.Zavolzh. 6-5 dry mean
KAZ,RUS:Povolzhe,Severnyi-Kavkaz Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya i sukhostepnaya Kazakhstanskaya,sukhost.Zavolzh. 6-5 dry above
KAZ,TJK Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Stepnaya i sukhostepnaya Kazakhstanskaya,sukhost.Zavolzh. 6-5 dry above
KAZ:Aktyubinsk Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Sukhostepnaya Zavolzhskaya 7-3 dry above
KAZ:Alma-Ata Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Alma-Ata,RUS:Tyumen Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
KAZ:Alma-Ata,UKR:Kiev Kazakhstan Tsentralnaya Aziya Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya 10-1 dry above
Previous1..37383940414243444546..50Next