Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
URY:Inta,CIMMYT Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Ciaab,CIMMYT Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
URY:Inipa Uruguay Yug YUzhnoi Ameriki SSA dry above
HVO Upper Volta Zapadnaya Afrika WAF moist above
USA:New-Mexico United States Yug tsentra SSHA SCU dry above
USA:Nebraska,New-Mexico United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:New-Mexico,Nebraska United States Yug tsentra SSHA SCU dry above
USA:Montana United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Nebraska United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:New-York United States Severo-Vostok SSHA NEU moist above
USA:Michigan United States Severo-Vostok SSHA NEU moist above
USA:Massachusetts United States Severo-Vostok SSHA NEU moist above
USA:Minnesota United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Maryland,New-York United States Yugo-Vostok SSHA SEU moist above
USA:Maryland United States Yugo-Vostok SSHA SEU moist above
USA:Maryland,Virginia United States Yugo-Vostok SSHA SEU moist above
USA:Mississippi United States Yugo-Vostok SSHA SEU moist above
USA:Missouri,Kansas United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Kansas,Oklahoma United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Kansas United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
Previous12345678910..50Next