Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
USA:Idaho:Pioneer United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Washington,Idaho,Oregon United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Idaho,Washington,Oregon United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Washington,Kansas United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Washington,Oregon United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Washington,Montana United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
USA:Wyuming United States Severo-Zapad SSHA NWU dry above
RUS:Kareliya Russia Sever RF YUzhnotaezhno-lesnaya Pribaltiiskaya 4-1 moist below
RUS:Komi Russia Sever RF Srednetaezhnaya Evropeiskaya 3-1 moist below
RUS:Arkhangelsk Russia Sever RF Srednetaezhnaya Evropeiskaya 3-1 moist below
USA:South-Dakota United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:South-Dakota,Nebraska United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Nebraska United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Nebraska,New-Mexico United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Missouri,Kansas United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:North-Dakota United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Oklahoma United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Wisconsin United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Missouri United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
USA:Minnesota United States Sever tsentra SSHA NCU moist above
Previous1..891011121314151617..50Next