Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
ZWE Zimbabwe YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZMB,MWI Zambia YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZMB Zambia YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZIM Zimbabwe YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAR Zaire Tropicheskaya Afrika TAF moist above
ZAF,ZIM South Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAF:Transvaal Soyth Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAF:Orange-Free-State South Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAF,MWI South Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAF,LSO South Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAF:Cape-Province South Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
ZAF South Africa YUzhnaya Afrika SAF dry above
YUG:Zemun Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Zajecar Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Vinkovci Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Serbia Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Padinska-Skela Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Krizevci Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Bijeljina Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
YUG:Belgrade Yugoslavia Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist above
12345678910..50Next