Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
RUS:Rostov Russia Severnyi Kavkaz RF Stepnaya YUzhno-Russkaya 6-3 dry mean
RUS:Rostov,Ulyanovsk Russia Severnyi Kavkaz RF Stepnaya YUzhno-Russkaya 6-3 dry mean
RUS:Ryazan Russia Tsentr RF Lesostepnaya Sredne-Russkaya 5-2 moist mean
RUS:Samara Russia Srednee Povolzhe RF Stepnaya Zavolzhskaya 6-4 dry mean
RUS:Samara,UKR:Kiev Russia Srednee Povolzhe RF Stepnaya Zavolzhskaya 6-4 dry mean
RUS:Samara,Saratov Russia Srednee Povolzhe RF Stepnaya Zavolzhskaya 6-4 dry mean
CHN:Gansu China Vostochnaya Aziya EAS moist mean
ROM Romania Yugo-Vostochnaya Evropa SEE moist meane
UKR,RUS Ukraine Vostochnaya Evropa EEV dry meane
Previous1..41424344454647484950