Last update : 2017-01-09
 

Locality List

Locality Name Region Province Code Moist Heat
UKR:Ivano-Frankovsk Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,Ternopol Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,Ternopol,Rovno Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,KHerson Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Kiev,Cherkassy Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
DEU:Wurtemberg Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
DEU:Weimar Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
DEU,UKR Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
UKR:Lvov Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
DEU:Triesdorf Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
DEU:Toerring Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
DEU:Stuttgart Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
UKR:Poltava Ukraine Donetsko-Pridneprovsk Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Rovno Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Sumy Ukraine Donetsko-Pridneprovsk Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Ternopol Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Ternopol,Kiev Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
UKR:Ternopol,Kiev,Cherkassy Ukraine Yugo-Zapadnaya Ukraina Lesostepnaya Ukrainskaya 5-1 moist mean
DEU:Stettin Germany Tsentralnaya Evropa CEV moist mean
Previous1..38394041424344454647..50Next