Locality RUS:Irkutsk
Name Russia
Region Vostochnaya Sibir RF
Province YUzhnotaezhno-lesnaya Sredne-Sibirskaya
Code 4-5
Moist moist
Heat below