Locality KGZ
Name Kyrgystan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Pustynno-stepnaya YUzhno-Kazakhstanskaya predgornaya
Code 10-1
Moist dry
Heat above