Symbol Ne2m
Name Hybrid necrosis
Synonym
Local 2B,2BS[3599]
Linkage Lr13[3599]
Origin
Tester Squarehead,Fronteira,Sonalika,Atlas-40,Manitou[3599]